top of page

ETIKPOLICY

Våra etiska regler är grunden för vår existens och gäller i all verksamhet, i alla situationer, överallt och alltid.

 

Verksamheten grundas på uppfattningen om människors lika värde och mänskliga rättigheter och skall aldrig använda metoder som hindrar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling. Vi har och tillämpar nolltolerans när det gäller bestickning, mutor, korruption, diskriminering, hot eller trakasserier.

 

Vi följer gällande lagstiftning och förordningar, avtal och normer, och visar respekt för mänsklig värdighet i våra tjänster, produkter och marknadsföring.

 

Allt samarbete med kunder och underleverantörer ska alltid präglas av hög affärsetik, långsiktighet och förtroende. Vi samarbetar inte med aktörer som kränker enskildas rätt, undertrycker deras rättigheter, eller är verksamma inom tobaks- och vapenproduktion, spelverksamhet eller pornografi.

 

Vi stödjer och strävar i övrigt efter att följa UN Global Compact.

bottom of page