top of page

HÅLLBARHETSPOLICY

Dazibao AB arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Det innebär att:


Vår verksamhet i grunden bygger på ökad kommunikation genom digitalisering vilket kraftigt minskar behovet av trycksaker, fysisk distribution, resor etc.  


Vi i vårt dagliga arbete alltid beaktar hållbarhetsaspekter vid val av utrustning och arbetssätt, för att ex v minska resor och energiförbrukning.


Vi när vi reser i första hand använder kollektiva transportmedel, och i övrigt använder 100% fossilfria bränslen.


Då vår största miljöpåverkan kommer från de hårdvaruprodukter vi, som en del i vårt erbjudande, tillhandahåller är vårt fokus att alltid erbjuda de mest energieffektiva och minst miljöstörande lösningarna. Detta innebär exempelvis digitala displayer från ledande tillverkare med högst energiklassificering, bio-baserade emballage och timers för att minimera energiåtgång och förlänga livslängd.


Vi klimatkompenserar hela vår verksamhet varje år genom FN-certifierade och Gold Standard-märkta klimatprojekt, inklusive drift av alla hårdvarusystem ute hos kund (oavsett om kunden själv klimatkompenserar eller inte).


Dazibao AB har lagarna och andra krav som minimikrav.

bottom of page