top of page

FÖRETAGSKULTUR

"Det är så här vi brukar göra på vårt vårt företag"

 

Företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos medarbetarna på ett företag. Det är alltså inget som "sitter i väggarna", utan det sitter i dina medarbetare.

  

Ett sätt att förstå företagskultur är att dela upp den i fyra delar:

 

  • Värderingar (varför vill vi uppnå det vi sagt att vi skall uppnå?)

  • Hjältar (vilka yrkesgrupper har hög status; säljarna eller utvecklarna) 

  • Ritualer (möten, fikaraster, julfester)   

  • Symboler (loggor, titlar etc)

Företagskultur existerar också ofta i två dimensioner; den önskade, officiella, och den verkliga. Målet är självklart att dessa två skall vara så likvärdiga som möjligt, men ofta finns ett stort glapp. 

Företag med stark företagskultur har högre lönsamhet. Därför är en av ledarskapets viktigaste uppgifter att utveckla och vårda den varje dag, ex v genom att kommunicera och därmed förstärka önskat beteende och normer. 

Detta kan Dazibao hjälpa er med! 

 

 

bottom of page