top of page

OM DAZIBAO

Stark företagskultur ger högre lönsamhet!

  

Efter drygt femton års arbete med utveckling av ledare och organisationer upplevde jag behovet av att nå fram med relevant information till medarbetare för att stärka företagskulturen, och utmaningen med detta, tydligt. 

Idag har organisationer ofta information i överflöd, utspridd på olika ställen och kräver aktivt uppsökande. Alltför ofta hinner, vill eller orkar inte medarbetare därför söka upp, och ta till sig kulturbyggande information.

Efter att ha hittat en banbrytande teknisk lösning för digital signage (molnbaserad mjukvara, färdigutvecklade mediaspelare, effektiv systemdrift) hos företaget Min AffärsTV i Kinna, som primärt arbetar mot detaljhandeln, startade jag företaget Dazibao.

Dazibao (som betyder väggtidning på mandarin) skulle erbjuda ett helhetskoncept och arbeta både med mjuka och hårda delar, för att hjälpa kunder att förstärka sin företagskultur. Dvs att arbeta i gränslandet mellan organisations- och informationskonsulter, och IT- och hårdvaru-företag. Digitala displayer är ett kraftfullt media, men företag behöver hjälp med vad som visas, annars slutar medarbetarna snart att titta. Dessutom måste allt vara automatiserat, så att inga nya rutiner eller nya processer måste skapas.

 

Medarbetarna kommer att tänka på, och prata om, det som står på displayerna, vilket bygger kultur. Därför frågar vi: Vad skall vi prata om på jobbet?

 

Marcus Holhammar, grundare 

AdobeStock_193101939.jpeg
bottom of page